نحوه استفاده از آمبو بگ (Bag Value Mask (BVM))

آمبو بگ (Ambu bag) یک دستگاه پزشکی است که برای ارائه تنفس مکانیکی به بیمارانی که نیاز به حمایت تنفسی دارند، استفاده می‌شود. این دستگاه به صورت یک کیسه تهیه شده از مواد پلاستیکی قابل فشردن است که با اتصال به یک ماسک صورتی یا لوله تراشه، هوا را به ریه‌های بیمار تزریق می‌کند. عموماً در موارد اورژانسی و پس از عمل جراحی و در واحدهای مراقبت های ویژه و نیز در سالن‌های اورژانس بیمارستانها استفاده می‌شود.

وظیفه آمبو بگ این است که هوای اکسیژنه شده را به ریه‌های بیماران تزریق کند و در صورت نیاز، به صورت مستقیم از راه دهان و بینی بیماران نیز هوا و اکسیژن را به آنها تزریق می‌کند. این دستگاه معمولاً با یک وسیله کمکی مانند لوله تراشه یا ماسک ترکیب می‌شود تا هوا به طور کامل وارد ریه‌های بیمار شود.

آمبو بگ برای ارائه تنفس مصنوعی در موارد اضطراری بسیار مفید است، اما نیازمند مهارت و تجربه پرسنل پزشکی است تا بتوانند آن را به درستی استفاده کنند و فرایند تنفس مکانیکی را به‌طور صحیح انجام دهند. همچنین، تنظیمات مناسبی برای فشار و حجم هوا و اکسیژن باید توسط پزشک یا پرستار تنظیم شود تا بهترین حمایت تنفسی برای بیمار فراهم شود.

QR Code