سپتامبر 2021
10 شهریور - 08 مهر 1400

05مهر11:0611:06کارگاه احیائ اورژانسهای پزشکی در مطب دندانپزشکی

دسامبر 2022
10 آذر - 10 دی 1401

11آذرهمه روز ها02آموزش احیا و اورژانس های پزشکیآموزش احیا و اورژانس های پزشکی

15آذرهمه روز هادوره احیا قلب و ریویویژه عموم مردم (دیپلم به بالا)

می 2023
11 اردیبهشت - 10 خرداد 1402

29اردیبهشت(اردیبهشت 29)11:5130(اردیبهشت 30)11:51نهمین کارگاه احیا و اورژانس پزشکی در مطب دندانپزشکی

رویدادی پیدا نشد!

2 و 3 شهریور ، تبریز، مرکز DAT center